ดินทรุดจะใช้บริการเสาเข็มเจาะได้หรือไม่ อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าปัญหาดินอ่อนในเมืองหลวงของเราอย่างกรุงเทพฯ นั้น เป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไป การทรุดตัวของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จึงเกิดให้เห็นอยู่บ่อยๆ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะดิน หรือเหิกขึ้นเพราะการใช้หลักวิศกรที่ผิดวิธี…จะแก้ปัญหาได้อย่างไร หรือรอให้บ้านทรุดแล้วค่อยหาทางแก้ไข จริงๆ แล้วบ้านชั้นเดียวในบริเวณดินอ่อนหรือดินทรุดตัวที่สร้างในเขตกรุงเทพฯ ตามหลักแล้วควรใช้ขนาดเข็มสั้นที่ยาวประมาณ 12-16 เมตร จะสามารถรับน้ำหนักได้โดยมีการทรุดตัวบ้างเล็กน้อย ทางเลือกนี้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่มีข้อแม้ว่าะยะเสาไม่ควรจะมีความห่างกันมากๆ ต้องคำนึงถึงระยะเสาด้วย ส่วนบ้านสองชั้น